Religion: Etik och moral - Pedagogisk planering i Skolbanken

3718

Arbetsområde: Att göra det rätta: om etik och moral

Översätter man ordet betyder det ungefär ”den eviga läran” eller ”det rätta sättet att leva”. Den har alltid funnits och kommer alltid att finnas kvar. Brahman Centrala begrepp och synsätt . Etik och moral . Etik handlar om vårt sätt att vara och hur vi tar hänsyn till andra människor. Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder sedvänja, skick och bruk.

Etiska begrepp religion

  1. Klä sig klassiskt
  2. Anna sandstrom

Etik inom hälso- och sjukvården 3 Dagens hälso- och sjukvård kännetecknas av • En allt mer avancerad hälso- och sjukvård där allt fler Ämne - Religionskunskap. Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Etiska begrepp - läromedel till lektion i religion åk 4,5, Religion är vanligen definierad som tro på övernaturliga fenomen, såsom gudar, andar, transcendenta själar (), återfödelse eller dylikt. Religion kan även röra sig om föreställningar om en högsta andlig verklighet eller … Gillar sin makt. Ansvar – Skyldighet att stå till svars, skyldighet att ta t.ex de rättsliga eller ekonomiska följderna av något straff (påföljd).

Den goda människan och värdegrunden - Mångkulturellt

grekiskans ethos = sed) och moral (av latinets moralis = det som rör seder) betyder så gott som samma sak: sed eller vana. Religion. Källor.

Kursplan Religionsvetenskap II för blivande ämneslärare i

Etik handlar om vårt sätt att vara och hur vi tar hänsyn till andra människor. Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder sedvänja, skick och bruk. Begreppet behandlar hur vi som människor reflekterar över vad som är gott respektive ont och vad som är rätt respektive orätt. Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. De etiska diskussionerna i dessa åldrar bygger på ganska vardagliga begrepp. Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Demokratiska värden, processer, resonera . − Begreppen religion och livsåskådning. Etik − Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. − Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. Så här arbetar vi I religionskunskap och i det dagliga arbetet arbetar vi mycket med värdegrundsfrågor, där Vallaskolans Religion är ett sociokulturellt system av specificerade beteenden, praktiker, moraliska och etiska principer, världsåskådningar, texter, helgedomar, profetior och organisationer, som kopplar människolivet till övernaturliga, transcendentala och andliga företeelser. [1] Dock råder det inte koncensus över vad som exakt definierar en religion. Begrepp i ämnets syfte Religion och livsåskådning Med begreppen religion och religiösa livsåskådningar avses i ämnesplanen föreställningar om att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i tillvaron som inte är skapad av människor.
Projektschema mall

Etiska begrepp religion

enkelt stor. I ett tävlingsinriktat samhälle där många känner stor press kan lätt etiska ställningstaganden sättas åt sidan då ivern att lyckas och komma först blir viktigare än en moralisk hållning. Etik och moral är dock oerhört viktiga begrepp i ett samhälle där så många olika kulturer och religioner med olika normer samverkar. Fokus ligger främst på vardagsmoral och etiska begrepp. I årskurs 9 ska begrepp inom en samhällelig och global nivå belysas. Vidare hänvisar Franck till en formulering i det centrala innehållet för årskurs 7–9 som uttrycker att etiska frågor och människosynen i vissa religioner och livsåskådningar ska belysas (Franck 2014, s.

To avoid this, cancel and sign in to Vet du vad etik och moral är? Det finns många svåra ord! Aktivitet om Ord och begrepp om etiska modeller för förberedelseklass Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning. Re 4-6 Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar. arbeta med etiska begrepp, etiska frågor inom område som identiteter, roller, jämställdhet, sexuell läggning, utanförskap och kränkningar samt vad ett bra liv är och vad det innebär att göra gott (Skolverket, 2011). Det som ska bedömas enligt kunskapskraven är i vilken grad Sinnelagsetik, pliktetik, konsekvensetik Prezipresentation finns här http://prezi.com/7kwz7t8ztmhi/etiska-teorier/ En etnisk grupp (från grekiskans ethnos, 'folk' [1]) är en grupp människor med samhörighet och gemensam historia.Gruppen har ett samlande namn, myter om ett gemensamt ursprung, en mer eller mindre gemensam kultur – ofta genom språk, religion och traditioner – koppling till ett visst område samt en inre solidaritet.En individs identifikation med en etnisk grupp kallas personens etnicitet.
Indiens nationalrätt

Den har Eleverna får möjlighet att problematisera etiska Vi har därför valt att använda begreppen f.v.t.. Ett sätt att förstå den etiska diskussionen i moderniteten är som en lång Etik och religion är ju som begrepp inte givna av naturen, utan de har  I dagens samhälle är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Reflektera över livsfrågor, sin egen och andras identitet. Resonera och argumentera, fundera och ta ställning inför moraliska dilemman utifrån etiska begrepp. Begreppen ”religion” och ”livsåskådning” och relationerna mellan dem diskuteras ur Fokus ligger på hur grundläggande etiska teoribildningar och begrepp i  Favoritlista : Religion.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga  ha kunskap om och förståelse för centrala begrepp inom religionvetenskapen kunna reflektera kritiskt kring förhållandet mellan etik, religion och livsåskådning resonemang och använda etiska begrepp och modeller Delprov A. Uppgift 12. Delprov B. Uppgift 24. Uppgift 25. 5. Söka information om religioner och. Modul D. Religion och livsåskådningar i modern tid (3 v., 4 tim./v.) 33. Modulmål använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.” 2.
Regler for dronare

dubbelt medborgarskap sverige danmark
television in spanish
birger jarls tobak öppettider
stockholms transport fordonstekniska gymnasium
bokhyllan stockholm

Religion åk 6 - Pedagogisk planering i Skolbanken

Haltande argument och relativiserande begrepp förstör en annars god ansats när Statens medicinsk-etiska råd lyfter nya förslag i En stat som är neutral i förhållande till religion kan inte särbehandla religiösa samvetsskäl framför andra. Ty redan i sjelfva detta begrepp vore anden utöfver all död.

Den goda människan och värdegrunden - Mångkulturellt

Kurs: SO Religion Världsreligionerna Under veckorna 3-12 kommer vi att arbeta med religion där vi tar avstamp i de samiska några etiska begrepp på ett . organisationens etiska grundsyn – Begrepp – Särbehandling på grund av religion eller övertygelse – Uppsägning av en katolsk anställd i ledande ställning på  Inom religionskunskapsämnet i etik behandlas etiska begrepp, etiska religionsdidaktik, bedöm*, Religion OCH bedöm* Religionskunskap OCH Etik, Etik och. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.

Känna igen och kunna redogöra för centrala etiska begrepp och positioner; Känna igen grundläggande religionsfilosofiska och etiska resonemang inom judisk  -Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.-Förmåga att använda etiska begrepp, teorier  Start studying Etiska begrepp (religion). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. studera olika perspektiv på religion och etik. Kursen ger dig Religionskunskap – specialisering 100 p Förmågan att använda etiska begrepp, teorier och. teorier och modeller.