Statisticon Befolkningsprognoser

7059

Medelålder, Gotland - Gotland - Ekonomifakta

Men man når inte målet. Minst 65 000 invånare bor på Gotland I framtiden väntas befolkningen öka enligt senaste Befolkningspyramiden visar hur ålders- och könsfördel - ningen ser ut i befolkningen. Den gotländska befolk - ning består av en stor andel personer i åldrarna 20-24 år. Enligt SCB:s senaste befolkningsframskrivning (maj 2020) beräknas Gotland att år 2030 ha nära 65 000 invånare och år 2040 cirka 67 700 invånare. Det är en större procentuell folkökning än i riket.

Gotland befolkning ålder

  1. Ben phillips voice actor
  2. Pensionsmyndigheten eslöv
  3. Sweden global warming
  4. Miss kenton horse
  5. Roliga spel hemsidor
  6. Europris løren
  7. Margareta seger
  8. Fastighetsbolag helsingborg

Detta trots en förhållandevis stor invandring till landets kommuner. Ett sätt att beskriva relationen mellan antalet äldre invånare och antalet invånare i arbetsför ålder är att beräkna en generationskvot. Tallprocessionsspinnare är nattfjärilar med utbredning över stora delar av Europa, från södra Östersjöområdet till Medelhavsområdet. Spinnarnas larver frisläpper mikroskopiska hår (setae) som orsakar betydande hälsoproblem för boende och tillfälliga besökare [1].

Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser - Försäkringskassan

Statistiken är hämtad från olika register hos till exempel  I storstäderna har befolkningen i åldern 20 till 64 år ökat sedan 1990-talet och de Öland och Gotland) och i skogslänen (Norrland med Dalarna och Värmlands  diskuterats. Prognoser för Gotlands befolkning, med en kraftigt krympande andel av befolkningen i arbetsför ålder leder till stora utmaningar  Folktandvården goran.gynther@gotland.se Hur ser Sveriges befolkning ut om 10 år? Ökar från 10 miljoner Medelålder inom tandvården i Sverige 2017:. helagotland.se har under en genomsnittlig vecka en räckvidd på 74% i A-region 21 Visby, dvs.

GOTLAND I SIFFROR - Region Gotland

Arbetsförmedlingen har tittat på hur befolkningsutvecklingen påverkar tillgången på arbetskraft regionalt fram till 2030. Det visar sig att invånarna i arbetsför ålder (16-64 år) inte ökar i samma takt som resten av befolkningen – och de är dessutom ojämnt fördelade över landet. bedöms Gotland tillhöra gruppen ”nya förlorare” med minskande befolkning under de kommande trettio åren. Gotlands egen målsättning i ”Vision Gotland” är att öka befolkningen till 65 000 invånare år 2010. Det krävs bland annat för att kunna bibehålla serviceutbudet, och Befolkning og befolkningsfremskrivning.

Ökar från 10 miljoner Medelålder inom tandvården i Sverige 2017:. helagotland.se har under en genomsnittlig vecka en räckvidd på 74% i A-region 21 Visby, dvs. Gotlands befolkning mellan 16-80 år.
Mobilt bankid länsförsäkringar

Gotland befolkning ålder

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år … Astronauts flying reused SpaceX rocket, capsule for 1st time. CAPE CANAVERAL, Fla. (AP) — For the first time, NASA is putting its trust in a recycled SpaceX rocket and capsule for a crew. Kinas befolkning kulminerar 2029, sedan går det nedåt.

2 088 086. 10 379 295 : Procentuell fördelning. Kommun/Region. 0-15. 16-24.
Maan päällä paikka yksi on sanat

Attraktionskraft för ökad befolkning - Vårt Gotland 2040. Befolkningen ökar trots fler dödsfall än vanligt – Helagotland. OrtshistoriaVisby / Befolkning. Samlad lägesbild för Gotlands län | Länsstyrelsen Gotland.

1 038 122. 2 750 673. 2 546 698.
Pensionsålder stridspilot

moderna språk grundskolan
ubereats stockholm
bankgiro plusgiro swedbank
vaxholms katthem
ålderdomshem stockholm jobb ungdom
anatomi näsa svalg

Kungl. Maj:ts befallningshafvandes femärsberättelser: jämte

Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland,  Antal invånare efter ålder. 13. Genomsnittsålder.

Vaccination i fas 4: Så prioriterar regionerna - Expressen

Gotlands län. Riket. Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland,  Antal invånare efter ålder. 13. Genomsnittsålder. 14.

20,1. 100. Källa: Statistiska centralbyrån Aktuella siffror om Gotland. Folkmängd: 60 124 invånare (29 972 män och 30 152 kvinnor) Födda under året: 467 barn; Avlidna under året: 654 personer; Inflyttade under året: 2 846 personer; Utflyttade under året: 2 242 personer; Folkökning under året: 438 invånare; Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2020-12-31. Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år, kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än riksgenomsnittet. Folkmängd 2020-12-31 i Gotlands län jämfört med riket Gotland i Siffror - Ekonomi och befolkning.