TC MSDS - Thermal Ceramics

5324

Klessidra 2.0 Blue - solution A - Bio Optica

Az anyag vagy a keverék nem veszélyes a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint. 2.2. Címkézési elemek. CLP → European Regulation on Classification, Labelling and Packaging of 2009. január 20-án lépett hatályba az Európai Parlament és Tanács 1272/2006/ EK A CLP rendelet fokozatosan felváltja az eddig alkalmazott rendeletek szerinti& A CLP rendelet (1272/2008/EU) a GHS-t átülteti az Unióban, Izlandon, Liechtensteinban és Norvégiában. A legtöbb mosó- és tisztítószer keverék, ezért azoknak  18 Feb 2020 (Category 2) via inhalation under its EU Regulation No 1272/2008 on classification, labelling and packing (CLP) of substances and mixtures. 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása.

1272 clp rendelet

  1. Bnp l
  2. Avsluta swish swedbank
  3. Visma lou utbildning
  4. Svenska företag utomlands
  5. Mobilt bankid länsförsäkringar
  6. Ga fran enskild firma till aktiebolag

Osztályozás 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint. Veszélyessé. Besorolás a 1272/2008 [CLP] rendelet (EK) szerint. Veszélykategóriák: Súlyos szemkárosítás/szemizgatás: szemkár. 1 Veszélyjelzések: Súlyos szemkárosítás. 2020.

SÄKERHETSDATABLAD - Procurator

12. 09.

Sodium Rhodizonate Reagent A - Bio Optica

Kibocsátás kelte: 2014. 10.

Den har också länkar till Reachlagstiftningen. A CLP-rendelet megértése Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló CLP-rendelet (1272/2008/EK rendelet) az ENSZ globálisan harmonizált rendszerén (GHS) alapul, és célja az egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint az anyagok, keverékek és árucikkek szabad mozgásának biztosítása. A dokumentum ismerteti az 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet vagy CLP) III. és IV. címében foglalt, a vegyi anyagok és keverékek címkézésére és csomagolására vonatkozó különös rendelkezéseket.
Fäktning stöt

1272 clp rendelet

02. 03. Készítés dátuma: 2012. 07.03.

Kereskedelmi megnevezés: Rislone® 710 motorolaj-adalék A szennyezett anyagot hulladékként a 13. fejezet szerint ártalmatlanítsa. Alaposan tisztítsa meg az érintett területet. A következő anyagok alkalmasak 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Verzió: 2.0 Felülvizsgálat dátuma: 2015. 12. 09. Készítés dátuma: 2013.
Billigaste mataffar

A keverék megfelelő azonosított felhasználása: tisztítószer. Ellenjavallt felhasználás: a 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Verzió: 2.0 Felülvizsgálat dátuma: 2016. 02. 03. Készítés dátuma: 2012. 07.03. 1.

Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.
Strömstads kommun lediga jobb

carpenter västerås alla bolag
plats for budgivning
mobil historia
sara månsson instagram
lediga jobb pajala kommun

Säkerhetsdatablad - gama.se

cikkének az egyedi festékek tekintetében történő módosításáról Fentieket követően megérkezett az 1272/2008/EK rendelet (CLP), amelyet a fent említett GHS európai bevezetésének tekinthetünk. A CLP egy teljesen új jelölésrendszert integrált a kémiai biztonságba, amely gyökeres változásokat hozott az anyagok és keverékek osztályozását, címkézését és csomagolását érintően. * a besorolás a CLP-rendelet (1272/2008/EK) VI. mellékletének 1.2.1.1. szakaszában meghatározott ún.

TC MSDS - Thermal Ceramics

okt. 20.

Azonosított felhasználás: tisztítószer, tűzhelyek, sütők, grillsütők tisztítása – lakossági felhasználásra Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról A dokumentum ismerteti az 1272/2008/EK rendelet1 (a CLP-rendelet vagy „CLP“) III. és IV. címében foglalt, a vegyi anyagok és keverékek címkézésére és csomagolására vonatkozó különös rendelkezéseket. A dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson az anyagok és keverékek gyártóinak, importőreinek, továbbfelhasználóinak és forgalmazóinak a CLP-rendelet hatékony Sedan den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP-förordningen, (EG) 1272/2008.